Montaż linii kablowych niskiego i silnego napięcia

kabel elektrycznyLinie kablowe niskiego i silnego napięcia to jeden ze sposobów na doprowadzenie energii elektrycznej do danego obszaru. Rozwiązanie to stosuje się w miejscach, gdzie nie ma możliwości zamontowania linii napowietrznej. Linie kablowe zwykle nie są widoczne i wykorzystuje się je dla prądu stałego i przemiennego. Elektroenergetyczne linie kablowe to linie układane w ziemi, na ścianach, w kanałach kablowych, rurach czy linkach nośnych. Każda linia złożona jest np. z wielożyłowego kabla, kabli jednożyłowych w układzie fazowym lub kabli połączonych równolegle, a także z osprzętu kablowego.

 

Kiedy stosuje się linie kablowe?

 

Linie kablowe niskiego i silnego napięcia są droższe w realizacji w porównaniu do linii napowietrznych, jednakże w niektórych sytuacjach montaż tych drugich jest niemożliwy. Wówczas wskazane jest zaprojektowanie i zamontowanie linii kablowych. Zazwyczaj wykonuje się je:

  • w strefach zabrudzeniowych,
  • w miejscach przeprowadzania linii przez zbiornik wodny,
  • w silnie zurbanizowanych miejscach,
  • w miejscach, gdzie przecinają się linie o różnych napięciach.

 

Linie kablowe stosowane są też w przypadku, gdy niezbędne jest zagwarantowanie maksymalnej niezawodności działania linii elektroenergetycznych, a także na terenach, gdzie planuje się rozbudowę linii w związku ze zwiększonym poborem energii elektrycznej.

 

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej